Үндсэн үзүүлбэр / Өдөр бүр / Өвлийн Захиалгат Танин мэдэхүйн аялал
Зуны аялал Өвлийн аялал

МОНГОЛ НҮҮДЭЛЧИН жуулчины бааз

Манай жуулчны бааз нь зуны улиралд халуун ус, душ, боловсон бие засах газар, 24 гэр, 80 ортой.Нэг зэрэг 40 хүн хооллох гэр ресторанд монгол үндэсний хоолоор үйлчлэнэ.

үнэ:
 Гадаад жуулчин:  Дотоод жуулчин:

Ор хоног:               төгрөг
        

Ор хоног:                төгрөг
 

 хүүхэд /0-6 нас/:     үнэгүй

хүүхэд /7-12 нас/:    50% хөнгөлөлт

жолооч, орчуулагч:    50% хөнгөлөлт

 хүүхэд /0-6 нас/:     үнэгүй

хүүхэд /7-12 нас/:    50% хөнгөлөлт 

 
 Хоол:
 
 

Тогтвортой хамтран ажиллах тур оператор болон бусад байгууллага, хувь хүнтэй хөнгөлөлтэй үнэ, тусгай нөхцөлөөр гэрээ байгуулна.  

Бааз дээр хоноглон үйлчүүлж буй жуулчид нь гэрээний нөхцөлийн дагуу болон зохион байгуулагчтай тохиролцон доорхи нэмэлт үйлчилгээнүүдийг авч болно.
Хорхог, боодог, шорлог гэх мэт өргөтгөсөн хоол захиалах.
Морь, тэмээ, сарлаг унах.
Малчин айлаар зочлон монгол зан заншилтай танилцах.
Цагаан идээ захиалах буюу хамтран хийх.
Галын наадам зохион байгуулах.